Discgolfi etikett

DISCGOLFI KÄITUMISSOOVITUSED

 • Mängijate grupis on soovitatavalt kuni 5 inimest.
 • Hoiame tempot.
 • Laseme kiiremad grupid mööda, oodates tiialal, mitte raja keskel.
 • Mängija (viskaja) tagab kõigi pargis viibijate turvalisuse.
 • Viskehetkel ei tohi olla kedagi viskajast eespool.
 • Arvestama peab ka pargis jalutajate, jooksjate ja ratturitega, kes ei pruugi ohtu tajuda.
 • Anname neile viisakalt märku viskeala vabastamiseks.
 • Discgolf on emotsionaalne mäng, kuid liigne lärmakus ei ole kohane.
 • Viske sooritamise ajal ei räägita ega häirita muul moel viskajat.
 • Puttimise ajal ei liiguta ega seista viskaja vaateväljas.
 • Jälgitakse kaasmängijate viskeid. Kui ketast kohe ei leita, siis aitab kogu grupp seda otsida.
 • Kui ketast paari minuti jooksul ei leita, siis peab grupp kiiresti otsustama, kas mängitakse edasi oletatavast paiknemiskohast või vabastatakse rada järgmise grupi jaoks.
 • Ketastel peaks olema omaniku telefoninumber.
 • Leitud kettad tagastatakse omanikule.
 • Kui kettal ei ole loetavat numbrit, siis helistatakse raja haldajale (numbri leiab raja stendilt) ja edastatakse ketas temale.
 • Hoiame raja puhta.
 • Säästame loodust.
 • Alkohol ja suitsetamine ei sobi spordirajale.