ERGO noore sportlase stipendium

noorte_sportlaste_stipendiumERGO kindlustus soovib toetada 18-25 aastaste noorsportlaste harrastuste jätkamist. Sellega seoses on nad loonud noorsportlase stipendiumi. Stipendiumi eesmärk on toetada lootustandvate noorte sportlaste ettevalmistust ja osalemist rahvusvahelistel võistlustel. Stipendium on sihtotstarbeline ja mõeldud treening- ning võistluskulude või spordivahendite soetamise katteks.

Stipendiumit võib taotleda sportlane või sportlase jaoks, sportlase nõusolekul ka treener, juhendaja, kool, spordiklubi või spordialaliit.

Stipendiumit antakse 18 kuni 25 aastastele (k.a) sportlastele.

 

 

Stipendiumi taotlemiseks peab esitama:

  • kirjaliku avalduse koos isikuandmete, foto ja lühilooga senisest sportlasteest, motivatsioonist ja eesmärgist;
  • nimekirja senistest ja olemasolevatest toetajatest;
  • toetuse eesmärgi kirjelduse ja vajalikkuse põhjenduse (näiteks: võistlusel osalemine, spordivahendi soetamine, asjassepuutuvas programmis osalemine või sportlastee kirjeldus);
  • soovitud toetussumma ja eelarve kirjelduse;
  • soovituskirja treenerilt, spordiklubilt või alaliidult.

Stipendiumi saamise eelduseks on sportlase nõusolek oma nime, foto ja loo avalikustamiseks ERGO valitud kommunikatsioonikanalites, näiteks: ERGO siseveeb, ERGO veebilehekülg www.ergo.ee, ERGO facebooki lehekülg, ERGO reklaamikampaania materjalid, ERGO poolt koostatud pressiteated.

Stipendiumi saaja kohustub jagama ERGOga, aasta jooksul stipendiumi saamisest, oma lugu ja võimalusel fotot stipendiumi kasutamisest. Näiteks stipendiaat on saanud stipendiumi võistlusel osalemiseks. Pärast võistluse toimumist kirjutab stipendiaat loo võistluskogemusest ja võimalusel lisab foto endast võistlussituatsioonis.

Kõik stipendiumi taotlemisega seotud dokumendid tuleb saata digitaalselt allkirjastatuna, nii taotleja kui sportlase poolt, e-posti aadressile: turundus@ergo.ee.

Taotluste esitamise tähtaeg: 13. märts 2016.

Stipendiumifondi maht on 20 000€ (brutos). Stipendium kantakse taotluses märgitud pangakontole, ühekordse maksena.

Stipendium võidakse määrata ja jagada mitme noore sportlase vahel.

Rohkem infot ERGO kindlustuse kodulehel.

Posted in Uncategorized
%d bloggers like this: