PDGA võistluste korraldamine

Käesolev juhend on mõeldud sulle, abistamaks korraldada või läbi viia PDGA (Professional Disc Golf Association) tasemega võistlust Eesti Vabariigis. Toome välja põhilised nõuded, mida võistluse juhend peab sisialdama ja käitumisreegel võistluse registreerimiseks PDGA’s.

Juhend peab sisialdama järgmisi andmeid:

 1. Võistluse nimi
 2. Toimumise kuupäev
 3. Võistluse PDGA kategooria
 4. Toimumise koht, rajainfo
 5. Kes on võistluse direktor (TD). TD’l peab olema sooritatud TD eksam ja see peab olema kehtiv. Eksamit saab sooritada siin https://www.pdga.com/rules/exam
 6. Ajakava
 7. Divisjonid (MA2, MA3 jne)
 8. Võistlusele registreerumine (kas kasutatakse metrix keskkonda vms; kui on mitmeetapiline registreerimisvoor, siis mis tingimustel ja millisesse divisjoni on võimalik registreeruda; kui suur saab olla osalejate arv jne)
 9. Formaat (nt mitu ringi; kuidas moodustuvad grupid; millise stardiga/shotgun; tee-times/ toimub võistlus; kui erinevad divisjonid mängivad erinevaid radu, siis kes millist rada mängib; kui viimaseks ringiks vähendatakse osalejate arvu, siis kui palju jne)
 10.  Reeglid (nt kui on viigilised tulemused auhinnalistel kohtadel, siis kuidas selline olukord lahendatakse; suitsetamine ja alkoholi tarbimine jne)
 11.  Majandamine (nt kuidas jaotub auhinnafond)
 12.  Osalustasu (mis maksab; kuidas on võimalik osalustasu tasuda)
 13.  Vajadusel majutuse ja toitlustuse info
 14.  Võistluse korraldus (kes on korraldajaks, tema kontaktnumber ja e-mail)

Kui juhend on ilusti valmis saanud, siis tuleb see kõigepealt esitada EDGL’ile, kes vaatab üle, et juhendis oleks korrektselt andmed olemas. Juhend tuleb saata e-mailile sport@discgolfiliit.ee. Kuna EDGL on võtnud omale kohustuse tasuda kõigi Eestis PDGA egiidi toimuvate võistluste osalustasudest 50%, siis esitab EDGL ise juhendi PDGA’le registreerimiseks võistlusena. Kõik vajalikud paroolid võistluse info ja andmete sisestamiseks PDGAsse edastab PDGA võistluse korraldajale juhendis olevale e-mailile.

Juhendi koostas spordi-tehniline komisjon