PDGA võistluste registreerimine Eestis

PDGA ja PDGA Eesti poolne partner Eesti Discgolfi Liit on viinud sisse järgmise muudatuse võistluste registreerimises:

  1. Vähemalt 2 nädalat enne võistluse toimumist peab võistluse korraldaja saatma võistlusjuhendi EDGL-i e-mailile (sport@discgolfiliit.ee)
  2. 48 tunni jooksul annab EDGL teada, kui juhendis on midagi puudu või valesti ja palub need puudused parandada. Kui kõik vastab PDGA võistluse korraldamise normidele, siis registreerib PDGA kordinaator võistluse ja tasub võistluse tasu ja edastab TD-le PDGA võistluste haldamis kodulehe salasõnad. EDGL võtab pool PDGA-le makstava võistluse korraldamise tasust enda kanda ja esitab võistluse korraldajale arve 50% peale PDGA-le makstavast summast.
  3. PDGA poolt antud loaga on EDGL-il õigus kõiki vastavat protseduuri eiravat registreeritud võistlust kalendrist maha võtta ja korduvalt seda protseduuri eitavat võistluse korraldajalt võtta õiguse PDGA egiidi all võistlust korraldada.
  4. Võistlusjuhendis, mis edastatakse, peab olema võistluse toimumise aeg, rajainfo, võistlusdivisjonid, formaat, registreerimis info, päevakava, osavõtu tasu, auhinnafond ja selle jaotus, TD kontaktinfo.