Mis see on?

EDGLi Nõuandev kogu on rühm erineva taustaga inimesi, kes pakuvad nõuandeid ja suuniseid aitamaks organisatsioonil langetada paremaid otsuseid, lahendada keerulisi probleeme ja saavutada põhikirjalisi eesmärke. Nõuandev kogu ei oma otsustusõigust. 

Kuidas töötab?

Eesti Discgolfi Liit otsib oma Nõuandvasse kogusse kuni 5 aktiivset ja pühendunud discgolfi panustajat. Koosseis kestab 12 kuud, tuleb kokku kord kuus ja koosoleku pikkus on 90-120 minutit.
Kohtumise agenda saadetakse osalejatele 1 nädal ette, igal liikmel on õigus teha ettepanekuid teatud konkreetsete teemade arutamiseks.

Millistel teemadel saan esmajoones kaasa rääkida?

  • Eesti Discgolfi Liidu rahastus ja sponsor suhted
  • Noortevaldkonna vundamendi loomine ja edasine areng
  • Rahvuskoondise toimimise mudel ja strateegia
  • Võistluste korraldus, võistlussüsteemid ja sarjad

Nõuandva Kogu liikmeks kandideerimiseks saada e-kiri aadressile hristo.neiland@discgolfiliit.ee ja vasta järgmistele küsimustele:

  1. Mida ma soovin nõuandva kogu liikmena saada?
  2. Mida ma soovin nõuandva kogu liikmena anda?
    Kandideerimise tähtaeg on 02.10.2023.

Kõigi kandidaatidega suhtleb otse EDGLi peasekretär, mis järel esitab ta valitud kandidaatide nimekirja Eesti Discgolfi Liidu juhatusele kinnitamiseks. Juhatuse poolt kinnitatud kandidaadid saavad Nõuandva Kogu liikmeteks.

Juhul, kui juhatus peasekretäri esitatud nimekirja ei kinnita, on peasekretäril õigus esitada uus nimekiri 10 päeva jooksul.

Kui soovid olla osa Nõuandvast Kogust ja aidata kujundada Eesti discgolfi tulevikku, siis praegu on täpselt kõige parem aeg!

Liitu EDGL uudiskirjaga

kui soovid end hoida kursis EDGL tähtsamate tegemistega. Uudiskiri ilmub kord kuus.

Loe lisaks ka: