Võistlus

Discgolfi võistluse korraldamine.

Discgolfi arengule ja kasvule aitavad kaasa paljud tegurid, aga pole mingit kahtlust, et kõige suurema panuse annavad suure vaeva nägijad ning tihti alahinnatud võistluste korraldajad (tournament directors).

PDGA on välja töötanud suure hulga materjale, et toetada korraldajaid võistluste planeerimisel ning läbiviimisel eesmärgiga pakkuda mängijatele unustamatu elamus hea võistluse näol. Küsimuste korral või abisooviga pöörduge discgolfi liidu poole ja me aitame teil üritusi läbi viia.

Alljärgnevalt viitame PDGA materjalidele, mis teevad teie elu lihtsamaks. Materjalid on esialgu inglise keeles aga loodame nad peagi saada eestikeelseks.

Edu võistluste korraldamisel ja peamine, ärge unustage fun‘i kogu selle asja juures!

PDGA

PDGA materjalid võistluste läbiviimiseks.

Turniiri standardid

Põhinõuded PDGA egiidi all toimuvate võistluste läbi viimiseks.

Planeerimine ja läbiviimine

Juhendid, soovitused, aruanded jm abistav materjal

Dokumendid ja muud abivahendid

Koondinfo

PDGA võistluse registreerimine

PDGA tasemega võistluse läbiviimiseks Eestis

PDGA võistluste korraldamine.

Käesolev juhend on mõeldud sulle, abistamaks korraldada või läbi viia PDGA (Professional Disc Golf Association) tasemega võistlust Eesti Vabariigis. Toome välja põhilised nõuded, mida võistluse juhend peab sisialdama ja käitumisreegel võistluse registreerimiseks PDGA-s.

Juhend peab sisaldama järgmisi andmeid:

 1. Võistluse nimi
 2. Toimumise kuupäev
 3. Võistluse PDGA kategooria
 4. Toimumise koht, rajainfo
 5. Kes on võistluse direktor (TD). TD-l peab olema sooritatud TD eksam ja see peab olema kehtiv. Eksamit saab sooritada siin https://www.pdga.com/rules/exam
 6. Ajakava
 7. Divisjonid (MA2, MA3 jne)
 8. Võistlusele registreerumine (millises keskkonnas, mis tingimustel ja millisesse divisjoni on võimalik registreeruda, kui on mitmeetapiline registreerimisvoor, mis on maksimaalne osalejate arv jne)
 9. Formaat (nt mitu ringi mängitakse, kuidas moodustuvad grupid, millise stardiga — shotgun, tee-times — toimub võistlus, kui erinevad divisjonid mängivad erinevaid radu, siis kes millist rada mängib, kui viimaseks ringiks vähendatakse osalejate arvu, siis kui palju jne)
 10.  Reeglid (nt kuidas lahendatakse auhinnalised kohad viigiliste tulemuste korral, suitsetamine ja alkoholi tarbimine jne)
 11.  Majandamine (nt kuidas jaotub auhinnafond)
 12.  Osalustasu (kui palju ja kuidas on võimalik tasuda)
 13.  Vajadusel majutuse ja toitlustuse info
 14.  Võistluse korraldus (korraldaja nimi, kontaktnumber ja meiliaadress)

Valmis juhend tuleb esitada EDGL-ile, kes hindab selle korrektsust. Juhend tuleb saata meiliaadressile sport@discgolfiliit.ee. Kuna EDGL on võtnud omale kohustuse tasuda kõigi Eestis PDGA egiidi all toimuvate võistluste osalustasudest 50%, siis esitab EDGL ise juhendi PDGA-le registreerimiseks võistlusena. Kõik vajalikud paroolid võistluse info ja andmete sisestamiseks PDGA-sse edastatakse PDGA võistluse juhendis olevale meiliaadressile.

Juhendi koostas spordi-tehniline komisjon