Discgolfi võistluse korraldamine.

PDGA võistluse esmakordsel korraldamisel on abiks EDGL on loodud juhendi “PDGA võistluse korraldamise 10 etappi”.

Lisaks on allpool toodud välja viited PDGA lehel olevatele abimaterjalidele, mida võib vaja minna.

PDGA

PDGA materjalid võistluste läbiviimiseks.

Turniiri standardid

Põhinõuded PDGA egiidi all toimuvate võistluste läbi viimiseks.

Planeerimine ja läbiviimine

Juhendid, soovitused, aruanded jm abistav materjal

Dokumendid ja muud abivahendid

Koondinfo