Eesti Discgolfi Liidu põhikiri.

Eesti Discgolfi Liidu põhikiri

kinnitatud 30.06.2017 üldkoosolekul.

Juhatuse koosolekute protokollid

Dokumendid.

Eesti Discgolfi Liidu arengukava 2020 – 2024

Spordivõistlustel manipuleerimiste vastu võitlemise kord

EDGL Radade hindamise kriteeriumid

Korvidele esitatavad nõuded

EDGL PDGA võistluse korraldamise avaldus

Koondise moodustamise reglement

EADSE keelatud ainete ja võtete nimekiri

Droonid ja spordisündmused