Üldine info

Discgolf on spordiala, mis kogub Eestis hoogsalt populaarsust ja selle harrastajate hulk on tõusvas joones kasvav. Eestis on hetkel juba üle 40 discgolfi mängimiseks mõeldud püsiraja, millised on ehitatud ennem käesoleva dokumendi koostamist. Seetõttu on tekkinud vajadus kaardistada ja hinnata Eestis kasutatavate discgolfi radade raskusastmed ja anda neile vastav hinnang skaalal AAA-D, millest AAA on kõrgeim hinne ja D madalaim ning varustuse taseme hinnang skaalal 1-3, millest 1 on parima tasemega ja 3 kehvima tasemega. Spordi-tehniline komisjon lähtub radade hindamisel PDGA poolt välja antud discgolfi radade disaini soovitustest, mis on leitav internetiaadressilt http://www.pdga.com/files/PDGA%20Course%20Design%20Guides%20March%202014.pdf

Radade raskusastmete kirjeldus

Radade raskusaste määratakse puhtalt numbrite alusel: radade arv, radade keskmine pikkus ja raja par. Klassifitseerimisel ei võeta arvesse muid raja raskust mõjutavaid tegureid nagu kõrguse erinevused või radade avatus.

logo_1
Tabel 1

Varustustaseme kirjeldus

Varustustase kirjeldus

 1. Väga hästi varustatud. Rajal on ametlikud korvid* ja viidad**. Viitadel on märgitud raja kaart, pikkus, par ning erilised tähistused. Raja tiialad on pinnatud/kaetud***. Rada hooldatakse kas mõne ettevõtte, KOV või kohaliku klubi poolt ning mida teostatakse regulaarselt.
 2. Radadel on ametlikud* korvid. Radade tii alad peavad olema märgitud (märgituks loetakse kui tii ala on kaetud/eristatud****) ja on olemas rajatahvel, kus on selgelt aru saada tii ala asukoht.
 3. Radadel on kas ametlikud* korvid või sihtobjektid. Radadel on tii alad märgitud (märgituks loetakse, kui tii ala on kaetud/eristatud**** või on olemas rajatahvel, kus on selgelt aru saada tii ala asukoht).

* ametlikud korvid on kas Professional Disc Golf Association’i või Eesti Discgolfi Liidu poolt kinnitatud korvid.
** viidad sisaldavad radade infot ning igal rajal on ka rajakohane infotahvel.
*** pinnatud/kaetud loetakse kulumisele vastupidavaid materjale nagu kunstmuru, betoon või muu samaväärne tahke materjal (mitte liiv, kruus, kivituhk vms.)
**** kaetud/eristatud loetakse kruus, kivituhk vms materjal või kui tiiala serva eristab maapinnale kinnitatud ja selgesti eristatav materjal (pruss vms.)

Radade reitingute kirjeldus

Radade reitingud on hinnangud discgolfi radadele/-parkidele. Reiting annab ülevaate raja raskusest, mh radade arvust ja nende pikkustest ning radade varustustasemest. Reiting jälgib radade keerukust mh. radade arvu ja pikkust, samuti tehnilisust. Raja reiting klassifitseeritakse raja raskusastme tähtedega: AAA-A, BB-B, C ja D ning varustustaseme numbritega: 1, 2 ja 3

A-KLASS (AAA-A) (võistlusrajad)

Nõuded:

 • korve 18 või rohkem
 • võistlusmängijatele mõeldud
 • radade keskmine pikkus: vähemalt 100m (A-klass), 100-140m (AA-klass) või üle 140m (AAA-klass)

Kirjeldus:

 • võistlusrajad
 • discgolfi pargid

A-klassi (AAA-A) rajad on vähemalt 18 korviga. Lisaks sellele vastab raskusaste võistlusmängijate tasemele. Radade pikkused vahelduvad 50-300 meetrini. Sellest hoolimata võivad võistlusradadel mängida kõikide tasemetega mängijad. Võistlusradade par tulemused algavad 54-st. A-klassi rajad jagatakse kolme kategooriasse vastavalt nende varustustaseme ning korrashoiu järgi.

B-KLASS (BB-B) (võistlusrajad, harrastajate rajad)

Nõuded:

 • korve 9-18
 • radade keskmine pikkus vähemalt 75m (B-klass) või vähemalt 100m (BB-klass)

Kirjeldus

 • võistlusrajad
 • harrastajate rajad
 • discgolfi park

B-klassi (BB-B) rajad on vähemalt 9 korviga ja sobivad igal tasemel mängijatele (võistlusmängijatele, harrastajatele ja algajatele). Rajad varieeruvad 18 rajaga võistlustaseme radade ning väiksemate 9 rajaliste harrastajate radade vahel. Radade pikkused on üldiselt vahemikus 50-150m (millest rohkem kui 5 rada on vahemikus 50-70m). Harrastajate radade par tulemused on üldiselt vahemikus 27-54. Rajad on vahelduva iseloomuga ning radasid võidakse hooldada. B-klassi rajad jagatakse kolme kategooriasse vastavalt nende varustuse ning korrashoiu järgi.

C-KLASS (algaja rajad)

Nõuded:

 • 7 või rohkem korvi

Kirjeldus

 • discgolfi park
 • väike park
 • külaseltsi plats
 • kooli rada

C-klassi rajad sobivad algajatele, kes teevad discgolfiga alles tutvust. Rajad on lühikesed, üldiselt alla 75m. C-klassi radadel ei pruugi olla isegi par-i. Tiialasid ei pruugi olla märgitud. Selle klassi rajad asuvad tavaliselt väikesel maa-alal.

D-KLASS (kooli rajad)

Nõuded:

 • 3-6 korvi

Kirjeldus:

 • discgolfi park
 • kooli rada
 • kohalik spordirajatis

D-klassi rajad on kooli rajad, mis sobivad discgolfiga tutvumiseks ning koolide kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks. Rajad on lühikesed, reeglina alla 50m. D-klassi radadel on tii alad märgitud.

Koostas
Spordi-tehniline komisjon

Eesti Discgolfi Liit
Suur-Sepa 8A-2
80019 PÄRNU
sport@discgolfiliit.ee