Eesti Discgolfi Liit järgib ja kutsub üles ka sportlasi järgima Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piiranguid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

Alates 15.03.2022 ei kehti COVID-tõendi kontrollimise nõue ja kellaaja piirangud. Alates 16.03.2022 ei kehti enam sporditegevustele/üritustele sisetingimustes 1000 ja välistingimustes 2000 inimese piirang.

Sporditegevusele kehtima jäävad peamised piirangud:

  • avalikus siseruumis tuleb jätkuvalt kanda kaitsemaski, v.a kui tegevuse iseloom seda ei võimalda (nt sportimise ajal)
  • järgida tuleb hajutatuse nõuet, hajutatuse nõudeid tuleb edasi järgida ka õues toimuvates korraldatud tegevustes
  • tagada tuleb desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine

KKK

Discgolfivõistlused on ju piiramata alal. Kui kasutame alternatiivi nn stardikoridorile, vältides kontaktset osalejate kontrollimist ja organiseerime ülekandega tasumise, siis miks peame kontrollima tõendeid?

Kultuuriministeeriumi väljastatud juhendi kohaselt on välitingimustes toimuva piiramata territooriumiga tegevusega tegemist siis, kui ei ole võimalik määratleda kindla koha ja osalejatega tegevust. Discgolfivõistlusel on see võimalik.

Miks EDGL ei võitle tõendivabade võistluste korraldamise eest?

Eesti Discgolfi Liit on koostanud ja esitanud Kultuuriministeeriumile ja Terviseametile riskianalüüsi, pakkudes meetmeid kontaktide vältimiseks, ent saanud siiski ettekirjutuse kontrollida COVID-tõendeid. EDGL on teinud endast oleneva, et võimaldada sportliku tegevuse jätkumist kõigile mängijatele, kuid tuleb mõista, et EDGL-il ei ole võimu Vabariigi Valitsuse korraldustest üle astuda.