Eesti Discgolfi Liit
Eesti Discgolfi Liit

Harjumaa MV discgolfis

Laaditakse üritused

Kinnitatud:

Harjumaa Spordiliit
juhataja Sirje Tikerpäe

HARJUMAA 2020. a MEISTRIVÕISTLUSED
DISCGOLFIS
J U H E N D

I EESMÄRK
1. Pakkuda Harjumaal (siin ja edaspidi mõeldakse märksõna Harjumaa all Harju maakonna territooriumit ilma Tallinna linnata) elavatele või töötavatele või Harjumaa koolides õppivatele sportlastele või Harjumaa linnade ja valdade spordiklubide liikmetele võistlemise võimalusi.
2. Selgitada Harjumaa 2020.a meistrid järgmistes võistlusklassides:
Noormehed (sündinud 2002 ja hiljem)
Neiud (sündinud 2002 ja hiljem)
Mehed
Naised
Masters (mehed 40+) sünd 1980 ja varem

II KOHT JA AJAKAVA
3. Võistlused toimuvad 27. septembril 2020 a
3.1 27.09.2020 – Kiiu discgolfipark
10:00 – 10:20 skoorkaartide jagamine         
10:30 – I ring 
13.40 –  skoorkaartide jagamine                     
14:00 – II ring
               17:00 – autasustamine                             

III REGISTREERIMINE
4. Ainult eelregistreerimine kuni 24.septembriks 2020 kell 23.59
Eelregistreerimist saab teostada:
1. telefoni teel: 5165092
2. TD: Jaanus Väljamäe jaanus@keila.ee
Või e-posti aadressil: Harju.Spordiliit@harjusport.ee
3. Registreerimisel märkida nimi, täpne sünniaeg, võistlusklass, elukoht (omavalitsusüksus) või seos Harjumaaga. Soovitav on kasutada juhendile lisatud registreerimislehte.

IV OSAVÕTJAD
5. Võistlustest lubatakse maksimaalselt 90 mängijat (registreerimise järjekorras). Osa lubatakse võtta kõikidel Harjumaa omavalitsusüksuste territooriumidel elavatel või töötavatel sportlastel, Harjumaa koolide õpilastel või Harjumaa spordiklubide liikmetel (vt ka juhendi p 1)

V KORRALDUS, LÄBIVIIMINE JA TULEMUSTE ARVESTAMINE
6. Võistlused korraldab ja viib läbi Harjumaa Spordiliit ning võistlusteks moodustatud kohtunikekogu.

7. Reeglid
– Mängitakse PDGA reeglite järgi
– Mängitakse 2 (kaks) 18 korviga ringi
– Pärast I ringi toimub regrupeerimine tulemuste alusel võistlusklasside kaupa
Võrdsete tulemuste korral auhinnalisel positsioonil selgitatakse paremusjärjestus kiire lõppmänguga korraldaja poolt valitud kuni kolmel rajal. Kui see ei selgita võitjat, mängitakse korraldaja poolt valitud rajal CTP (ühe viskega korvile lähemal).
8. Võistlusklassid
Võistlustele pääseb maksimaalselt 90 mängijat.
Võistleja tohib võistelda ainult ühes, enda poolt valitud vanuseklassis.
Noormehed (sündinud 2002 ja hiljem)
Neiud (sündinud 2002 ja hiljem )
Mehed
Naised
Masters (mehed 40+) sünd 1980 ja varem
Meeste ja naiste vanuseklassi arvestuses (nn absoluutklass) tohivad võistelda kõik selleks registreerumise käigus soovi avaldanud sportlased, seda vaatamata oma tegelikule sünniaastale.

VI AUTASUSTAMINE
9. Harjumaa meistrivõistluste meeste ja naiste vanuseklassi võitjatele omistatakse Harjumaa meistri nimetus.
Meeste ja naiste vanuseklasside arvestuses autasustatakse kolme paremat võistlejat vastavalt saavutatud kohtadele (I, II, III) Harjumaa meistrivõistluste kuld-, hõbe- või pronksmedaliga.
10. Teiste vanuseklasside võitjatele omistatakse Harjumaa vastava vanuseklassi meistri nimetus ja nende vanuseklasside kolme paremat sportlast autasustatakse vastavate vanuseklasside Harjumaa meistrivõistluste medali ja Harjumaa Spordiliidu diplomiga.

VII MAJANDAMINE
11. Kõik võistluste läbiviimisega seotud kulud kannab Harjumaa Spordiliit.
Võistlejate lähetamisega ja toitlustamisega seotud kulutused kannavad sportlased ise või neid lähetanud organisatsioonid.

VIII ÜLDISELT
12. Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu koos võistluste organisaatoriga kohapeal. Eelnev informatsioon telefonidel 5165092 – Rein Suppi.
TD telefon 5286993, e-post jaanus@keila.ee – Jaanus Väljamäe.
13. Käesoleva juhendi lisad:
1) Registreerimisleht (Harjumaa spordiliidu kodulehel)