Määrati juhatuse liikmete vastutusalad ja koormused. Timo Juursalu vastutab Liidu ametliku esindamise eest Eestis ja mujal ning eriprojektide juhtimise eest. Merje Põder haldab litsentseerimist ja üldist haldust. Silver Leetma tegeleb kommunikatsiooni, sponsorsuhete ja turundusega. Tarmo Laiksoo on PDGA koordinaator ja Liidu asepresident. Piret Orgusaar vastutab treenerite koolituse ja atesteerimise eest. Ralf Rogov vastutab koondise eest ja tegeleb projektipõhise juhtimisega.

Kinnitati 2024. aasta litsentsitasude plaan, mis liigub Piletikeskus-e keskkonda. Täpne tegevusplaan jõuab kõikide klubideni jaanuari teisel nädalal. Litsentsitasuks on 25€ / 15€ aasta, soodushind kehtib juunioritele ja pensionäridele.

Vaadati üle EDGL-i võistlustasude hinnastamine ning pandi paika esmane eelarve. Täpne ülevaade võistlustasudest avalikustatakse jaanuari esimeses pooles koos Talviste meistrivõistluste registreerimisega, mis avaneb jaanuari teisel nädalal. Kõik EDGL-i võistlustele registreerimised viiakse üle Piletikeskuse keskkonda.

Otsustati saata ligemale 10-liikmeline koondis Austraaliasse toimuvale tiimide maailmameistrivõistlustele. Projekti manageriks ja eestvedajaks on Ralf Rogov. Eeldatav eelarve on umbes 30 000€, millest suurema osa katab Liit, otsides sponsoreid. Eesmärk on välja panna tugevaim koosseis eesotsas meie esinumbritega, kes võistleks MM tiitli nimel.

Kinnitati esialgne 2024. aasta eelarve, mille eest vastutab peasekretär Hristo Neiland. Juhatus koguneb igakuiselt ja liikmete panus on ajaliselt mõõdetav.

Täpsustati koondise pingerida ja kinnitati selle esmane tabel ja formaat. STK juht Raimo Kimmel koostab lähiajal täpse koondise tabeli juhendi ning plaani selle värskendamiseks iga kvartal.

Allkirjastati leping Raimo Kimmeliga, kes on kõikide 2024. aasta EDGL-i võistluste peakorraldaja. Määrati täpsed tingimused ja nõuded, mille eest Raimo vastutab.

Kinnitati strateegia ja 2024. aasta esimese kvartali ülesanded. Jagati vastutusalad ning esimese kvartali tegevusplaan.

Propageeritakse sõna “discgolf” ning jätkatakse selle kasutamist. Alternatiivsed variandid – “kettagolf” ja “diskgolf” ei sobi.

Hooaja avaüritus toimub 23. veebruaril, asukoht veel kinnitamata, kuid tõenäoliselt Teletorn. Üritus on ainult kutsetega, kus osalevad juhatus, töötajad, klubide esindajad, parimad sportlased ja nominendid. Täpne info jõuab klubideni pärast plaani koostamist ja kinnitamist.

Treenerite koolitus, eksamite kalender ja 5. kategooria projekti veab Piret Orgusaar koos Hristo Neilandiga. Täpne tegevusplaan selgub esimeses kvartalis.

EDGL-iga liitus uus klubi – Disc Golf Fanatic MTÜ, esindajateks Tõnis Soppe ja Maarja Roht.

Pandi paika organisatoorsed ja operatsioonilised teemad, sealhulgas täpne infoliikuvus ja töövahendid Liidu juhtimisprotsessides. Kasutusele võeti Slack infojuhtimiseks. Arutati arvete maksimise ja arvaledamise poole üle. Iga teisipäev kell 14:00 toimub EDGL-i juhatuse nädala koosolek, kus arutatakse päevakajalisi teemasid. Kuupõhised koosolekud toimuvad igal teisel nädalal, kus vaadatakse üle eelmise kuu eelarve, tegevused ja seatakse uue kuu eesmärgid ning tegevused.

Järgmine EDGL-i juhatuse kuukoosolek toimub 14. veebruar.

Liitu EDGL uudiskirjaga

kui soovid end hoida kursis EDGL tähtsamate tegemistega. Uudiskiri ilmub kord kuus.

Loe lisaks ka: