Eesti Discgolfi Liit
Eesti Discgolfi Liit

Marion Kull – PDGA #62188

Masters Cup 2022 – Hiiumaa

Hiiumaa

Masters Cup 2022 TD Marion Kull #62188 14.05.2021 – I etapp, Jõulumäe, co-TD Raimo Kimmel [...]

Masters Cup 2022 – Annikoru

Annikoru discgolfipark Annikoru tee 7, Annikoru küla, Elva vald

Masters Cup 2022 TD Marion Kull #62188 14.05.2021 – I etapp, Jõulumäe, co-TD Raimo Kimmel [...]