Sportlased ootavad hea meelega võistlustele pealtvaatajaid, kellel võib aga olla kasulik läbida enne “kiirkursus”. Saa teada, kuidas tagada rajal ohutus, mida kujutavad endast rajaelemendid ja erinevad visked ning kuidas neid spordiala sees nimetatakse.

Mida teada pealtvaatajana?

 • Jälgi, et sa ei seisaks ühegi mängija viskeväljas ehk mängija ja korvi vahel. Kõige õigem on seista mängijate selja taga või kui oled nende vaateväljas, siis ohutus kauguses.
 • Kui oled mängija vaateväljas tema viske ajal, siis ära tee äkilisi liigutusi ega räägi kõva häälega, eriti puttimise ajal. Mis on putt? See on lühivise korvi lõpetamiseks.
 • Rajal võid kohata inimesi, kes hoiavad kõigile nähtavalt skoorikaardi tablood, aga ka muid infotabloosid nagu “Vaikust” vm. Käitu neile vastavalt.
 • Kui mängija on teinud hea soorituse, mõjub aplaus väga julgustavalt.
 • Kui kuuled hõiget “ketas” või inglise keeles “fore”, siis ära otsi ohuallikat, vaid kata kätega pea ning oota ohu möödumist. Kui märkad ise ohtlikku olukorda, hoiata teisi hõikega “ketas” või “fore”.

EM 2021. Silja Madison.

Smartpost EMV 2022. Remi Punak.

Discgolfist lihtsalt

 • Võistlusrada koosneb enamasti 18 korivst, mis tuleb läbida võimalikult väheste visetega.
 • Skoori loetakse miinus- või plusspunktidena visete pealt, mis jäävad alla- või ülespoole par’i. Läbides par 3 korvi kolme viskega, skoor ei muutu. Läbides sama korvi 5 viskega, on skoor +2 ning kahe viskega on skoor -1.
 • Par on väljaarvutatud optimaalne visete arv korvi lõpetamiseks.
 • Peamiselt tehakse eest- ja tagantkäeviskeid. Mõlema puhul peaks ketta lennutrajektoor kaarduma sinnapoole, kuhu suunas on pööratud mängija keha viske ajal. Muul juhul võib tegemist olla asjatundliku manipulatsiooniga või vastupidi ebaõnnestunud sooritusega. Hinnangut aitab anda see, kas ketta peatumiskoht soosib korvi lõpetamist või mitte.
 • Korv lõpetatakse lühiviske ehk putiga, mispuhul on mängija suunaga korvile. Green’il ei tohi teha jump-putti.
 • Rajal on elemente nagu OB-ala ja mandatory ehk kohustuslik trajektoor. Kummagi puhul lisandub eksimise korral skoorile karistusvise.
 • Discgolf on suuresti mentaalne mäng ja nõuab olulist keskendumist.

Terminid

 • Tiiala – avaviske sooritamise koht
 • Fairway –korvi lõpetamiseks optimaalne teekond mängualas
 • OB ehk out of bounds – väljaspool mänguala; eksimisel karistupunkt
 • Mandatory, ka mando – kohustuslik rajapunkt, millest tuleb mööduda etteantud poolelt; eksimisel karistupunkt
 • Draiv – distantsivise
 • Putt – lühivise korvi lõpetamiseks
 • Green – 10-meetrise raadiusega ala korvi ümber
 • Bullseye – 3-meetrise raadiusega ala korvi ümber
 • Par – optimaalne visete arv korvi lõpetamiseks
 • Birdie – korvi lõpetamine ühe viskega alla par’i
 • Eagle – korvi lõpetamine kahe viskega alla par’i (alates par 4)
 • Hole-in-one, ka holar, tops – korvi lõpetamine avaviskega
 • Bougey – korvi lõpetamine ühe viskega üle par’i; double-bougey – korvi lõpetamine kahe viskega üle par’i; triple-bougey või tripla – korvi lõpetamine kolme viskega üle par’i jne.
 • Jump-putt või step-putt– puttimisel antakse hoogu hüppega või sammuga. Seda tohib teha ainult väljaspool green’i; eksimisel karistupunkt

Eesti Jr, Sen ja Harrastajate MV 2022. Tarmo Tomson.