Valitsuse 8. jaanuaril kinnitatud korralduse kohaselt on alates 11. jaanuarist 2021 Eestis, v. a Harjumaal ja Ida-Virumaal, välitingimustes lubatud individuaaltegevus ja treenimine rühmas, mille suurus on kuni 25 inimest, sealhulgas juhendaja. Välitingimustes on lubatud ka harrastusspordi ja liikumisharrastuse ürituste korraldamine harrastajatele, kui on tagatud osalejate arv rühmas kuni 25 isikut, sealhulgas juhendajad ja korraldajad, ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega.

Sisetingimustes on lubatud nii individuaaltegevus kui ka treenimine rühmas, mille suurus on kuni 11 inimest, sh juhendaja. Tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega. Sisetingimustes toimuvatel spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel võivad osaleda ainult spordialaliidu võistlussüsteemis osalevad meistriliiga võistkonnad, professionaalsed sportlased ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid.

Võistluse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

Pealtvaatajad ei ole lubatud.

Piirangud vaadatakse üle iga kahe nädala tagant.

Harjumaal ja Ida-Virumaal ei ole lubatud siseruumides sportimine ja treenimine ega harrastuspordi ja liikumisharrastuse ürituste korraldamine. Välitingimustes on lubatud individuaalne (2+2) sportimine ja treenimine. Samuti on lubatud treenimine rühmas, mille suurus on kuni 10 inimest + juhendaja ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega.

Harjumaal ja Ida-Virumaal kehtivad piirangud 17. jaanuarini, k.a. Piirangud vaadatakse üle hiljemalt 14. jaanuaril.

Liitu EDGL uudiskirjaga

kui soovid end hoida kursis EDGL tähtsamate tegemistega. Uudiskiri ilmub kord kuus.

Loe lisaks ka: