Millised treenerite kutsetasemed ettevalmistamisel on?

Abitreener (kutsetase 3) on omandanud kutsealased oskused ja teadmised enamasti kutsealase väljaõppega. Ta täidab tööülesandeid ühetaolistes olukordades ning võib vajada juhendamist. Eeldused:

 • vanus vähemalt 18 aastat;
 • kutsetase 3 tasemekoolituse läbimine spordi üldainetes mahus 30 tundi;
 • koolituse läbimine spetsialiseerumise erialal vähemalt 30 tundi;
 • viimase nelja aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi);
 • soovitavalt keskharidus ja discgolfi harrastuse kogemus.

Nooremtreener (kutsetase 4) on omandanud kutsealased oskused ja teadmised enamasti kutsealase väljaõppe ja praktilise treeneritööga. Ta täidab tööülesandeid erisugustes olukordades ning töötab enamasti iseseisvalt. Eeldused:

 • keskharidus;
 • abitreeneri kutse (tase 3) omamine;
 • kutsetase 4 tasemekoolituse läbimine spordi üldainetes mahus 50 tundi;
 • koolituse läbimine spetsialiseerumise erialal vähemalt 50 tundi;
 • viimase nelja aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi);
 • vähemalt 1-aastane erialane abitreeneri töökogemus

või

 • kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus;
 • täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel;
 • viimase nelja aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi).

Treener (kutsetase 5) on omandanud kutsealased oskused ja teadmised enamasti kutsealasel õppe ja pikaajalise treeneritööga. Ta täidab tööülesandeid erisugustes olukordades ja kõrgendatud saavutusnõuete nimel elukvaliteedi tõstmise eesmärgil või sportliku konkurentsi tingimustes. Treener omab valmisolekut erialaste teadmiste edasiandmiseks huvitatud osapooltele ning vastutab treeningtööks vajalike ajaliste ja tehniliste vahendite kasutamise ja treenerite omavahelise töökorralduse eest. Eeldused:

 • keskharidus;
 • nooremtreeneri kutse (tase 4) omamine;
 • kutsetase 5 tasemekoolitus läbimine spordi üldainetes mahus 70 tundi
 • koolituse läbimine spetsialiseerumise erialal vähemalt 70 tundi;
 • viimase nelja aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi);
 • erialane katkematu töökogemus abitreeneri ja nooremtreeneri kutsetasemel viimase 3 aasta jooksul

või

 • viimase 5 aasta jooksul omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus;
 • erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel;
 • viimase nelja aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi);
 • vähemalt 1-aastane erialane töökogemus viimasel 4 aasta jooksul

või

 • 6 ja enam aastat tagasi omandatud kehalise kasvatuse ja/või spordialane kõrgharidus;
 • erialane täiendkoolitus spetsialiseerumise erialal viimase 4 aasta jooksul vähemalt 60 tunni ulatuses, mis ei ole olnud aluseks varasemate kutseandmiste otsustamisel;
 • viimase nelja aasta jooksul läbitud esmaabi baaskoolitus (16 tundi) või esmaabi täiendkoolitus (6 tundi);
 • vähemalt 5-aastane erialane töökogemus viimase 8 aasta jooksul.

EDGL teeb kõik endast oleneva, et tuleval kevadel oleks valmis nii 3., 4. kui 5. kutsetaseme õpikud, ent keskendub eelkõige abitreeneri (tase 3) õpiku valmimisele.

Kuidas end ette valmistada?

Enne erialaste teadmiste ja oskuste omandamist on tarvis läbida üldainete koolitus. Järgmine kutsetase 3 üldainete koolitus toimub 30. oktoobril. Koolitus maksab 130 eurot, kuid EDGL-i soovitusega on tasu 80 eurot. Selleks, et saada oma nimele soovitus:

 • anna endast märku aadressil info@discgolfiliit.ee, lisades pealkirjaks “EKR 3 koolitus“;
 • registreeri koolitusele ning lisa soovitaja lahtrisse nimi Timo Juursalu.

Koolitusele saab registreerida siin > kuni 29.10.2021.

Kui oktoobrikuu koolitusest osa võtta ei õnnestu, siis on kõigi eelduste kohaselt järgmine aprillis. Täpsemat infot jagame selle selgumisel.

Kehalise kasvatuse ja/või spordialase kõrghariduse omamise korral jälgi kutsetasemete lisanõudmisi. Kehalise kasvatuse ja spordialase kõrgharidusena arvestatakse kehakultuuriteaduskonna lõpetamist kõrgkoolides (nt Tallinna ja Tartu Ülikool). Kui leiad, et kvalifitseerud 4. või 5. taseme erialasele koolitusele, siis anna endast märku (info@discgolfiliit.ee), et teaksime õpikute koostamisel prioriteete seada.

Mida teada lisaks?

Abitreeneri kutse omandamisel ei pruugi veel saada nn pearahasid. Selle taseme puhul reguleerib neid kohalik omavalitsus. Riiklikke toetusi saab taotleda alates nooremtreeneri tasemest.

Kutsetunnistus kehtib üldreeglina neli aastat alates kutsekomisjoni otsuse tegemise kuupäevast. Erandiks on Kutse andmise korra punktides 8.9. ja 9.1. sätestatud juhud.

Kuidas kogu protsessile kaasa aidata?

Õppematerjalidele on aluseks Soome discgolfi õpik, mille Eesti tase 3-le vastav sisu on tõlgitud. Ees ootab teksti läbitöötamine, struktureerimine ja toimetamine. Töö on mahukas ning töö tegijad oleksid äärmiselt õnnelikud, kui pingutused saaksid väärikalt tasustatud. Kui tead, et sinu koolituskeskus või sina ise kui eratreener hakkad tulevikus discgolfi õpetamisega leiba teenima, siis on sul võimalus kogu ettevõtmisele õlg alla panna.

Saada oma panus EDGL-i kontole:

Eesti Discgolfi Liit MTÜ
EE441010220237892220
Lisa selgitusse “kutsestandardi toetus”

Oleme ette tänulikud!

Liitu EDGL uudiskirjaga

kui soovid end hoida kursis EDGL tähtsamate tegemistega. Uudiskiri ilmub kord kuus.

Loe lisaks ka: