EKR 3 taseme treenerid peavad olema omandanud teadmised valdkonna faktide, põhimõtete, protsesside ja üldmõistete kohta. Samuti tunnetuslikud ja praktilised oskused, mis on vajalikud ülesannete täitmiseks ja probleemide lahendamiseks. Äsja kutsetunnistuse saanud treenerid läbisid selleks nii spordi üldainete koolituse kui discgolfi erialakoolituse.

Üldainete kursuseid pakuvad Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool. Selle raames omandatakse baasteadmised bioloogiast ja füsioloogiast, spordimeditsiinist, pedagoogikast, spordipsühholoogiast ning üldteadmised spordikorraldusest. Sama taseme erialakursusel omandasid värsked treenerid üldteadmised discgolfist ning baasteadmised discgolfi varustusest, pargist ja tehnikatest. 

EKR ehk Eesti kvalifikatsiooniraamistik

Kaheksatasemeline kõikehõlmav riiklik raamistik näitab selgelt, mida inimene teab, millest aru saab ja mida on võimeline tegema. See toimib kui teisendamisvahend erinevate kutsete vahel, aidates muuta kvalifikatsioonid läbipaistvamaks, võrreldavamaks ja ülekantavamaks. 

EKR-i ülesehitus toetub Euroopa elukestva õppe kvalifikatsiooniraamistikule (EQF), mis on tihedalt seotud erinevate riikide kvalifikatsiooniraamistikega. See annab põhjaliku ülevaate kõikidest kasutusel olevatest kvalifikatsioonitüüpidest ja -tasemetest, tagades Euroopaülese läbipaistvuse ja vastastikuse usalduse. Seega on Eesti discgolfitreenerid võrdselt tunnustatud üle Euroopa.

Treenimine discgolfis

Treenimine discgolfis toimub üle maailma suuresti elustiilispordile omaselt kogemustele toetudes, mängijalt mängijale. Aeg-ajalt lisandub inforuumi teaduspõhiseid täiendusi, mis toetavad tervislikumat harrastamist, kuid otseselt treenerite kui selliste koolitamisest kuulda ei ole olnud. Teadaolevalt pakub Soome discgolfi liit juhendajate koolitusi, ent päringule, kas need ka mõne kvalifikatsiooniraamistikuga haakuvad, veel vastust ei ole. Kättesaadava informatsiooni järgi on täiesti võimalik, et eestlased on sellisel tasemel treenerite koolitamisega teerajajad.

Teekonnal on siiski läbitud väike osa, sest alles kahe järgneva sammu ehk 5. taseme treenerite koolitamisega jõuaksime riikliku toetuse taotlemiseni ehk treenerite palga tagamiseni. Protseduuriliselt kulub selle taseme saavutamiseks minimaalselt kolm aastat, kuid iga mööduv aasta ilma vajaliku õppematerjalita pikendab ootust. Siinkohal on iga asjatundlik huviline oodatud ühendust võtma Eesti Discgolfi Liiduga ja oma teadmistega panustama. Ühtlasi julgustame kõiki praeguseid treenereid valgustama kohalikke omavalitsusi discgolfi sobilikkusest liikumisharjumuse ja elukestva liikumise kujundamiseks ning taotlema toetusi spordiala tervisliku harrastamise juhendamiseks oma kogukonnas.

Liitu EDGL uudiskirjaga

kui soovid end hoida kursis EDGL tähtsamate tegemistega. Uudiskiri ilmub kord kuus.

Loe lisaks ka: